Arbetshelger

Välkommen till vårens arbetshelger

Under arbetshelgerna ses vi för att lära oss om hantverk och skutor genom att tillsammans göra underhåll och reparationsarbetet på T/S Constantia.Det arbete som görs under arbetshelgerna är otroligt viktigt för att vi skall kunna hålla fartyget sjödugligt enligt konstens alla regler och faktiskt kunna segla under säsongen. Alla händer behövs, vi ser gärna minst 6 personer per helg. Alla är lika välkomna och behövda!

En arbetshelg inleds med att arbetshelgsansvarig håller en kort utbildning om det som ska göras under helgen. Du får veta hur de olika arbetsmomenten ska utföras och varför de behöver göras. Utbildningen är  mellan 15 och 30  min och avslutas med att alla tilldelas arbetsuppgifter.Lättare lunch brukar serveras under arbetshelger. Vi skall också försöka avsluta antingen lö el sö med någon kul aktivitet. Kom med förslag!

Vi eftersträvar att våra arbetshelger ska genomsyras av:

  • Säkerhet – När vi arbetar tillsammans blir Constantia en arbetsplats, vi kartlägger alltid risker och vidtar åtgärder för att undgå olyckor innan vi påbörjar arbetet.
  • Lust – Alla ska känna att det är roligt att delta.
  • Samarbete – Allas ska känna att deras insats är värdefull och man hjälper till efter egen förmåga.
  • Tydlighet – Alla ska känna att de förstår vad de ska göra gör och varför vi ska gör det.

Schema arbetshelger 2018-2019
Anmäl att du kommer till: Petra Nyberg <semlan02@gmail.com

29-30 september – Fartyget ligger i torrdocka!!!! Pub 30 sept kl 15.00-17.00 på Beckholmen i Stöttboden
Denna helg är det extra spännande då fartyget ligger i torrdocka på Beckholmens varv. Lite alla möjliga arbetsuppgifter kommer att förkomma. Drivning av nåt är en av dem, dvs man trycker in lin i springan (nåten) mellan borden bordläggningen och täcker med beck för att hålla fartyget tätt. Passa på att få se fartyget på ett sätt som ni annars inte ser det. Bara att få komma in på varvet är en kulturell upplevelse!

13-14 Oktober – Fartyget ligger i torrdocka på Beckholmen!!!!

20-21 Oktober – Underhåll av vant

17-18 November

8-9 december

26-27 januari

16-17 februari

9-10 Mars

23-24 mars

6-7 April

13-14 April

Välkomna! Anmäl att du kommer till: Petra Nyberg <semlan02@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusmail