Arbetshelger

Välkommen till vårens arbetshelger

Under arbetshelgerna ses vi för att lära oss om hantverk och skutor genom att tillsammans göra underhåll och reparationsarbetet på T/S Constantia.

En arbetshelg inleds med att arbetshelgsansvarig håller en kort utbildning om det som ska göras under helgen. Du får veta hur de olika arbetsmomenten ska utföras och varför de behöver göras. Utbildningen är  mellan 15 och 30  min och avslutas med att alla tilldelas arbetsuppgifter.

Vi eftersträvar att våra arbetshelger ska genomsyras av:

  • Säkerhet – När vi arbetar tillsammans blir Constantia en arbetsplats, vi kartlägger alltid risker och vidtar åtgärder för att undgå olyckor innan vi påbörjar arbetet.
  • Lust – Alla ska känna att det är roligt att delta.
  • Samarbete – Allas ska känna att deras insats är värdefull och man hjälper till efter egen förmåga.
  • Tydlighet – Alla ska känna att de förstår vad de ska göra gör och varför vi ska gör det.

Nedan beskrivs inriktning, datum, tid och plats för vintern och vårens arbetshelger. Det kommer alltid en specifik inbjudan till arbetshelgerna i Underrättelse för Constantianer (vårt medlemsbrev) och på facebook. Där framgår hur du kan anmäla att du vill komma på arbetshelgen

10 april –  Förhalning till Beckholmen. Isbrytare ta oss ut till fritt vatten.

11-13 april – Masten lyfts ombord. Tar ca ½ timme. Relingen bättras på. Kajuttaket målas. 

14-15 april – Fortsatt målning ombord samt riggning av storriggen.

16 april – Constantia tas in i dockan. 

17 april – Indockning klockan 9.

Arbeten i dockan: Fortsatt riggning, kontroll av propelleraxel och omställning av propellern, plåtning i fören, inhuggning av åmning, kompletterande spikning av bottenplåtar,  ev. drivning av någon lask, spackling av ojämnheter. 

23 april – Utdockning kl 9.

24-27 april
Uppstädning efter vintern, madrassöverdrag och kuddvar träs på.27 – 30 april (inget annat!)
Premiärtur – Vårkråkan/förtrogenhetsutbildning!

Vill du komma och delta? 

Maila info@constantia.se gärna redan nu.

Vi ses!

Facebooktwittergoogle_plusmail