Ansvarsområden, ansvariga och kontaktuppgifter

- Har du en fråga, idé eller synpunkt om något gällande Constantia, Huvudsta strand, Beckholmen eller Stiftelsen Solnaskutan? Nedan hittar du vem som är ansvarig för vad.

Organ

Befattning

Ansvarig

Ansvar för

Styrelsen Ordförande Tobias Jobring Den strategiska styrningen av Stiftelsen.
  Sekreterare Mattias af Malmborg Protokollföra och dokumentera styrelsens beslut.
  Kassör Andreas Jansson Stiftelsens ekonomistyrning
  Ledamot Tor Åman Samordning av säkerhetsarbetet, myndighetskontakter och certifikat.
Arbetsutskottet Seglings- och underhållssamordare Petra Nyberg Samordna seglingar inkl. förhalning, bemanning och utvärdering. Fortbildning av besättning inkl anordna Vårkråkan och besluta om utbildningar.
  Boknings- och ekonomiadministratör Ossi Aalto Ta emot bokningar, kundkontakter, ekonomiadministration.
  Säkerhetsansvarig (DP) Ville Strömberg Planering och genomförande av EKAN
  Undersållsansvarig Hakon Malmborg Planering, ledning och genomförande av underhållsarbeten.
  Bidragsansökningar och löpande underhåll Per Isaksson Skriva bidragsansökningar, ledning och genomförande av underhållsarbeten
Underhåll Skrov Hakon Malmborg
Planera, leda och genomföra underhållsarbete
  Rigg Hakon Malmborg
  Huvudsta strand Hakon Malmborg
  Maskin Hakon Malmborg
  Förpik Vakant, Hakon Malmborg t.f.
  VA och Sannitet Vakant, Hakon Malmborg t.f.
  Jungman Jansson Anna Elingshem
  Akterkajuta Trausti Birgersson
  Salong Margarete Lyon
  Byssa Margarete Lyon
  Elektronik Viktor och Tor Åman
  Säkerhetsutrusttning Ville Strömberg och Tor Årman
Kommunikation Hemsida, utveckling Vakant, Tobias Jobring t.f.
Planera, leda och genomföra kommunikationsarbeten
  Webbförsälnjning, utveckling Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Webbadministratör, administration Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Trycksaker Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Försäljning Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Marknadsföring Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Kund/constantian-databas Vakant, Tobias Jobring t.f.
  Mailtjänster, administration Ossi Aalto
  Nyhetsbrev Mattias af Malmborg, Tobias Jobring
  Underrättelse för Constantianer (UFC) Mattias af Malmborg, Tobias Jobring
Skeppssystem Skeppsdagbok Befäl ombord, Ossi
Planera leda och genomföra arbeten kopplade till skutans skeppssystem
  SMS Ville Strömberg och Tor Årman
  Besiktning Ville Strömberg och Tor Årman
  Egenkontroll Ville Strömberg och Tor Årman
  Certifikat och lisenser Tor Åman
  Sjökort, digitala Trausti Birgersson
  Sjökort, analoga Trausti Birgersson
  Utvärderingssystem för seglatser Andreas Jansson
  Riktlinjer för pedagogik mot passagerare Andreas Jansson

Kontaktuppgifter

Namn

Mailadress

Andreas Jansson
andreas.j.jansson@gmail.com
Anna Elingshem
elinghemsanna@hotmail.com
Hakon Malmborg
hakon.malmborg@gmail.com
Margarete Lyon
tuttifrutti52@hotmail.com
Mattias af Malmborg
Mattias.af.Malmborg@fackjuridik.com
Ossi Aalto
ossi.aalto@constantia.se
Per Isaksson
per.isaksson.1941@hotmail.com
Petra Nyberg
semlan02@gmail.com
Tobias Jobring
tobias.jobring@gmail.com
Tor Åman
tormantransport@gmail.com
Trausti Birgersson
trausti@birgisson.se
Viktor ?
Ville Strömberg
villestromberg@gmail.com
Facebooktwittergoogle_plusmail