Arbetshelger

Välkommen till höstens och vinterns arbetshelger

Under arbetshelgerna ses vi för att lära oss om hantverk och skutor genom att tillsammans göra underhåll och reparationsarbetet på T/S Constantia. Det arbete som görs under arbetshelgerna är otroligt viktigt för att vi skall kunna hålla fartyget sjödugligt enligt konstens alla regler och faktiskt kunna segla under säsongen. Alla händer behövs!

En arbetshelg inleds med att arbetshelgsansvarig håller en kort utbildning om det som ska göras under helgen. Du får veta hur de olika arbetsmomenten ska utföras och varför de behöver göras. Utbildningen är  mellan 15 och 30  min och avslutas med att alla tilldelas arbetsuppgifter. Lättare lunch brukar serveras under arbetshelger.

Vi eftersträvar att våra arbetshelger ska genomsyras av:

  • Säkerhet – När vi arbetar tillsammans blir Constantia en arbetsplats, vi kartlägger alltid risker och vidtar åtgärder för att undgå olyckor innan vi påbörjar arbetet.
  • Lust – Alla ska känna att det är roligt att delta.
  • Samarbete – Allas ska känna att deras insats är värdefull och man hjälper till efter egen förmåga.
  • Tydlighet – Alla ska känna att de förstår vad de ska göra gör och varför vi ska gör det.

Schema arbetshelger 2019/2020

19-20 oktober
Bygga brygga

9-10 November
Bygga brygga

7 – 8 december
Vintertäckning

18 – 19 januari
Om is – driva nåt i friborden
Om ej is – däck, salong och brygga

1-2 februari
Om is – driva nåt i friborden
Om ej is – däck, salong och brygga

22-23 februari
Om is – driva nåt i friborden
Om ej is – däck, salong och brygga

7-8 mars
Tjära däcket

21-22 mars
Ta ned vintertäckningen

4-5 april
Målning

18-19 april
Vi ligger i dockan på Beckholmen
Översyn botten, slitköl, roder, propeller mm.

25-26 april
Påriggning

Välkomna!

Om du kommer, anmäl dig genom att maila till info@constantia.se

Facebooktwittermail