Arbetshelger

Välkommen till vårens arbetshelger

Under arbetshelgerna ses vi för att lära oss om hantverk och skutor genom att tillsammans göra underhåll och reparationsarbetet på T/S Constantia. Det arbete som görs under arbetshelgerna är otroligt viktigt för att vi skall kunna hålla fartyget sjödugligt enligt konstens alla regler och faktiskt kunna segla under säsongen. Alla händer behövs!

En arbetshelg inleds med att arbetshelgsansvarig håller en kort utbildning om det som ska göras under helgen. Du får veta hur de olika arbetsmomenten ska utföras och varför de behöver göras. Utbildningen är  mellan 15 och 30  min och avslutas med att alla tilldelas arbetsuppgifter. Lättare lunch brukar serveras under arbetshelger.

Vi eftersträvar att våra arbetshelger ska genomsyras av:

  • Säkerhet – När vi arbetar tillsammans blir Constantia en arbetsplats, vi kartlägger alltid risker och vidtar åtgärder för att undgå olyckor innan vi påbörjar arbetet.
  • Lust – Alla ska känna att det är roligt att delta.
  • Samarbete – Allas ska känna att deras insats är värdefull och man hjälper till efter egen förmåga.
  • Tydlighet – Alla ska känna att de förstår vad de ska göra gör och varför vi ska gör det.

Schema arbetshelger 2020

9-10 Maj
Sista fixandet inför premiärsegling!

Välkomna!

Om du kommer, anmäl dig genom att maila till info@constantia.se

Facebooktwittermail