Köpvillkor

Seglats med T/S Constantia

Ändring eller avbokning av båtresa
Om du är förhindrad att genomföra resan, ska du avboka din resa omgående. Webbokning kan ändras/avbokas via mail till bokning@constantia.se.

För att erhålla återbetalning måste resan avbokas senast sju dagar innan avresa. Ändring av resa måste ske senast dagen innan avresa. Om utresan inte har utnyttjats, eller avbokats, har rederiet rätt att avboka hemresan.

5% av hela beloppet utgör administrativ avgift och återbetalas ej.

Återbetalning i SEK
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen bokning@constantia.se

I ansökan skall du meddela ditt namn, seglingens namn och datum, samt uppgift om ditt kontonummer med clearingnummer och namn på banken. Återbetalningsansökan skall skickas senast 30 dagar efter avbokningen.

Åldersgräns
Åldersgräns 15 år gäller ombord på våra fartyg på samtliga avgångar och på alla anslutningsbussar. Ungdomar under 15 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap eller genom särskilt skriftlig överenskommelse. Det gäller inte särskilda ungdomsseglingar.

Identitetsbevis
Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran. Vid resor till länder utanför Sverige ska pass medtas.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet. Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling.

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet. Stiftelsen Solnaskutan förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

När blir bokningen bindande
Din bokning är bindande då du har betalat den. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Betalningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person
Om du önskar kan du överlåta resan till annan person mot en ändringsavgift på 60 kr.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till skeppare, så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Stiftelsen Solnaskutan styrelse meddelas omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Stiftelsen Solnaskuan inom 21 dagar efter resans avslut, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och rederiet inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (hårt väder, katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Stiftelsen Solnaskutan upphäva eller förändra resan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas eller rabatteras i förhållande till förändring i längd av resan. Constantia är ett segelfartyg från 1908. Vid hård vind och hög sjö kan det uppstå hinder för fartyget att lämna kaj eller att genomföra seglatser säkert. Om Stiftelsen Solnaskutan inte kan leverera bokning enligt överenskommelse på grund av ovan nämna orsaker ska kunden informeras så fort ett sådant beslut fattats, dock minst 24 timmar innan avgång.

Inställd segling på grund av för få deltagare

Om det är färre än 5 anmälda till en seglingen förbehåller sig Stiftelsen Solnaskutan rätten att ställa in seglingen. Vid sådant fall återbetalas hela avgiften. Seglingen ska ställas in senast 48 timmar innan avgång. Stiftelsen Solnaskutan ersätter inte eventuella bokade resor till och från fartyget. Eller andra övriga omkostnader.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter eller växelkurser som direkt påverkar bokningen/resan, efter det avtal blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Stiftelsen Solnaskutan rätt att göra motsvarande justeringar av resans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Ändring av destination
Stiftelsen Solnaskutan kan, på grund av händelse som ligger utanför stiftelsens kontroll så som väder och vind, ändra resans destinationer till andra resmål som kan nås under resans gång. Ändringar ska alltid kunna motiveras med säkerhetsskäl.

Kundens ansvar
Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal för respektive bokningsalternativ (finns specificerat på bokningsbekräftelsen, samt på webbsidan) utan Stiftelsen Solnaskutans tillåtelse. Husdjur är ej tillåtna under däck. Veterinärintyg krävs av tullen. Kontakta veterinär i god tid innan avresa för erforderliga vaccinationer och övrig information. Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för resan, samt att ersätta ev. skadegörelse på fartyget, dess omgivning eller inventarier.

Städning
I resan ingår att delta i att städa fartyget vid resans slut och under resans gång. Ifall städningen inte är fullgjord, debiteras kunden en avgift som kan krävas även efter avresa.

Facebooktwittermail