Arbetshelger 2021

Välkommen till arbetshelg på T/S Constantia

Under arbetshelgerna ses vi för att lära oss om hantverk och skutor genom att tillsammans göra underhåll och reparationsarbetet på T/S Constantia. Det arbete som görs under arbetshelgerna är otroligt viktigt för att vi skall kunna hålla fartyget sjödugligt enligt konstens alla regler och kunna segla under säsongen. Alla händer behövs!

En arbetshelg inleds med att arbetshelgsansvarig håller en kort utbildning om det som ska göras under helgen och genomgång av säkerhetsrisker. Du får veta hur de olika arbetsmomenten ska utföras och varför de behöver göras. Utbildningen är  mellan 15 och 30  min och avslutas med att alla tilldelas arbetsuppgifter. Ta med egen lunch.

Vi eftersträvar att våra arbetshelger ska genomsyras av:

Säkerhet – När vi arbetar tillsammans blir Constantia en arbetsplats, vi kartlägger alltid risker och vidtar åtgärder för att undgå olyckor innan vi påbörjar arbetet.

Lust – Alla ska känna att det är roligt att delta.

Samarbete – Allas ska känna att deras insats är värdefull och man hjälper till efter egen förmåga.

Tydlighet – Alla ska känna att de förstår vad de ska göra gör och varför vi ska gör det.

Vill du komma?

Anmäl dig genom att maila till arbetshelg@constantia.se 

OBS. Skriva vilken/vilka datum du vill komma

OBS. Det är viktigt att du anmäler dig

Vi behöver veta hur många som kommer för att kunna efterleva FHM rekommendationer.

Vill du komma och delta på annan tid än arbetshelgerna är du välkommen att kontakta Jan Smith vår arbetshelgsamordnare på mail arbetshelg@constantia.se så kan du få reda på andra tider det finns möjlighet att delta.

Ta gärna med en pannlampa, det blir snabbt mörkt på vintern.

Schema arbetshelger 2020/2021

Samtliga arbetsdagar pågår mellan 10.00 till 16.00

20-21/2 – Drevning, varierande småjobb för olika typer av kompetenser

6-7/3 – Diverse småjobb samt tjära däck på söndag

13-14/3 – Kvarvarande jobb från tidigare helger

27-28/3 – Avtäckning

2-5/4 – Påskhelgen – Kom och bygg mellan påskfirandet! Finns alltid saker kvar att fixa. Drevning

10-11/4 – Drevning

12/4 – Utdockning

24-25/4 – Påriggning

Fokus för varje arbetshelg är preliminärt och kan komma att ändras.

Facebooktwittermail