Vår uppgift

Ett fartyg under segel ställer oss mitt i verkligheten, i ett sammanhang som kräver mycket men som också ger rikligt tillbaka.

Ombord, i den gemensamma uppgiften att föra skeppet framåt, lär vi oss att förstå, respektera och samarbeta med naturen och dess krafter. Vi lär oss också att samarbeta med varandra, att förstå att vars och ens insats – också den egna – är värdefull och nödvändig. Ur detta föds självkänsla och respekt för andra.

Vi seglar både i nuet och i det förgångna. Den k-märkta slätskonerten Constantia återskapar en del av arbetets verklighet för 100 år sedan, när grunden för vårt välstånd inte minst byggdes av segelsjöfart. Att bevara och föra detta arv vidare är en nödvändighet.

Vårdandet av kulturarvet förenas med professionalism och säkerhet. Constantia är ett registrerat handelsfartyg, och uppfyller alla uppställda krav för skepp, utrustning och besättningens kompetens och behörighet.

Vår verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi välkomnar mångfald och möten mellan människor av olika bakgrund, ålder, kön och nationalitet ombord.

Drogfrihet ombord är en självklarhet.

Ändamålet med T/S Constantia är att vara ett skolfartyg, i vidsträckt och djup bemärkelse.

Utbildning i sjömanskap går hand i hand med personlig utveckling och växande.

Huvudsyftet är ungdomsverksamhet och skolseglingar, men vid sidan av det riktar vi oss till alla grupper och individer som vill använda vårt fartyg för lärande och upplevelser, delad glädje, äventyr och förverkligande av drömmar.

Facebooktwittermail