Bli en i vår besättning

Är du intresserad av att segla som besättning på Constantia?

Besättningen, eller säkerhetsbesättningen som det egentigen heter, består oftast av skepparen (kaptenen) och några jungmän, hur många beror på var vi seglar. För vissa seglatser finns det fler funktioner som styrmån eller båtsman.

Det är säkerhetsbesättningen som leder och fördelar arbetet ombord. Säkerhetsbesättningen ansvarar bland annat för att leda seglingen, navigera, lägga till och lägga ut från hamnar och maskin. I ansvaret ingår även till att leda och organisera praktiska sysslor så som att laga mat, städa, svabbadäck och anordna roliga aktiviteter.

Som ledare ansvarar besättningen även för kulturen ombord. Det innebär att besättningen aktivt arbetar för att skapa en positiv stämning, verka för en jämställd fördelning av arbetet bland deltagarna och för se de enskilda deltagarnas behov.

Vad krävs för att segla som besättning och vad är ersättningen?

Skeppare. För att få segla som skeppare krävs många års seglande och flera typer av certifikat.  Skepparen är en professionell yrkesseglare.

Ersätting: 500 kr/dag

Jungman. Jungman kan de flesta bli genom lite engagemang. Minimkraven för att få segla som jungman:

  • har erfarenhet av att segla skuta,
  • gått Constantias förtrogenhetsutbildning och
  • har gått en basic sefety.

Basic safety är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal och motsvarar kraven i STCW-koden sektion A-VI/1.1-1.4. Kursens ska uppfylla de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, i enlighet med Manilafördraget.

Ersättning: 300kr/dag

Uppfyller du kraven för att segla skeppare eller jungman och vill segla med Constantia?

Vad kul, vi behöver alltid folk!

Anmäl dig i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Uppfyller du inte kraven för att segla skeppare eller jungman?

Förtrösta ej! Från att aldrig ha seglat skuta till att vara tillräckligt kvalificerad för att segla som jungman behöver inte ta mer än ett år.

Följer du med på både våren och hösten medlemssegling, går Constantias förtrogenhetesutbildning och är med på någon av sommarens långsegling kan du vara tillräckligt meriterad för att få segla som besättning.

Om du visat prov på på engagemang för att driva och utveckla Constantia kan vi även bekosta din besic safety utbildningen som brukar ligga runt 10 – 15 000 kr.

Vem får segla besättning på Constantia?

Det är Constantias seglingssamordnare som avgör vem som får segla besättning på Constantias olika seglatser.

Grundkravet är nödvändiga certifikat och erfarenheter. Utöver det tas alltid hänsyn till seglatsens specifika krav och kundens önskemål. Bemmaningen handlar även om att sätta ihop ett fungerande team, därför tar vi även hänsyn till personliga egenskaper.

Vi premierar även personer som lagt ner mycket tid och engagemang i driften av Constantia. Saker som ger förtur till att få segla besättning kan till exempel vara:

  • att du varit med och hjälpt till på arbetshelger,
  • lägger mycket tid på ett förtroendeuppdrag i stiftelsen eller föreningen,
  • att du hjälpt till med web eller kommunikation eller
  • att du stöttat Constantia ekonomiskt.
Intresseanmälan

Om du är intresserad av att segla besättning, fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Vi håller på att digitalisera vår bemanningsverksamhet och försöker samla alla uppgifter på samma ställe. Därför vill vi även att alla ni som seglat besättning tidigare också anmäler er i formuläret nedan.

Anmäl dig här!
Facebooktwittermail